Uchazečům o studium

Vážení uchazeči o studium programů garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP,

v akademickém roce 2020/2021 budeme otevírat následující studijní programy:

 

Bakalářské programy

Vychovatelství

 

Sociální pedagogika

(studium garantované ve spolupráci Pedagogické fakulty UP (PdF) a Cyrilometodějské teologické fakulty UP (CMTF))

 • Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů – garance PdF UP
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • informace o studiu
  • přijímací řízení:
   • test studijních předpokladů (informace zde)
   • ústní zkouška – motivační pohovor
  • kontaktní osoba: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (e-mail: tomas.cech@upol.cz)
 • Sociální pedagogika – specializace Výchova ve volném čase – garance CMTF UP
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • přijímací řízení:
   • test studijních předpokladů (informace zde)
   • ústní zkouška – motivační pohovor
  • kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (e-mail: petra.potmesilova@upol.cz)

 

Navazující magisterské programy

Řízení volnočasových aktivit

 • Řízení volnočasových aktivit
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • informace o studiu
  • informace o praxích a kurzech
  • přijímací řízení:
   • test z pedagogicko-psychologických disciplín (požadavky zde)
   • test z profilových disciplín (požadavky zde)
  • ke studiu může být přijat absolvent jakéhokoliv bakalářského oboru, svou způsobilost ke studiu prokáže v rámci přijímací zkoušky (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky z pedagogiky, základů psychologie a sociální pedagogiky)
  • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2020) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia)
  • kontaktní osoba: Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D. (e-mail: tereza.buchtova@upol.cz)

 

Sociální pedagogika

(studium garantované ve spolupráci Pedagogické fakulty UP (PdF) a Cyrilometodějské teologické fakulty UP (CMTF))

 • Sociální pedagogika – specializace Výchovné poradenství – garance PdF UP
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • informace o studiu
  • přijímací řízení:
   • test ze sociální pedagogiky na úrovni vědomostí z bakalářského stupně studia
   • ústní pohovor – motivace ke studiu
  • ke studiu se mohou přihlásit absolventi bakalářského studijního programu nebo oboru sociální pedagogika, vychovatelství, pedagogika, specializace v pedagogice, speciální pedagogika, pedagogika volného času, andragogika, učitelství praktického vyučování, sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
  • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2020) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia)
  • kontaktní osoba: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (e-mail: tomas.cech@upol.cz)
 • Sociální pedagogika – specializace Projektování a management – garance CMTF UP
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • přijímací řízení:
   • test ze sociální pedagogiky na úrovni vědomostí z bakalářského stupně studia
   • ústní pohovor – motivace ke studiu
  • kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (e-mail: petra.potmesilova@upol.cz)

 

Prezentace ze dne otevřených dveří

 

Další informace jsou k dispozici na webov ých stránkách:

https://www.studuj.upol.cz/

https://obory.upol.cz/

https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/

 

Vážení uchazeči o studium na PdF UP,

přejeme Vám mnoho úspěchů v přijímacím řízení!