Uchazečům o studium

 

Vážení uchazeči o studium programů garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP,

v akademickém roce 2021/2022 budeme otevírat následující studijní programy:

 

Bakalářské programy

Vychovatelství

 • Vychovatelství
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • informace o studiu
  • informace o praxích a kurzech
  • prezentace ze dne otevřených dveří
  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍtest studijních předpokladů (informace zde)
  • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia)
  • kontaktní osoba: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. 
  • e-mail: pavla.vyhnalkova@upol.cz

 

Sociální pedagogika

(studium garantované ve spolupráci Pedagogické fakulty UP (PdF) a Cyrilometodějské teologické fakulty UP (CMTF))

 

 • Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů – garance PdF UP
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • informace o studiu
  • prezentace ze dne otevřených dveří
  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
   • test studijních předpokladů (informace zde)
   • motivační esej
  • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia)
  • kontaktní osoba: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 
  • e-mail: tomas.cech@upol.cz

 

 • Sociální pedagogika – specializace Výchova ve volném čase – garance CMTF UP
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
   • test studijních předpokladů (informace zde)
   • motivační esej
  • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia)
  • kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. 
  • e-mail: petra.potmesilova@upol.cz

 

Navazující magisterské programy

Řízení volnočasových aktivit

 

 • Řízení volnočasových aktivit
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • informace o studiu
  • informace o praxích a kurzech
  • prezentace ze dne otevřených dveří
  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - test z profilových disciplín (požadavky zde)
  • ke studiu může být přijat absolvent jakéhokoliv bakalářského programu nebo oboru, svou způsobilost ke studiu prokáže v rámci přijímací zkoušky (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky ze sociální pedagogiky)
  • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia)
  • kontaktní osoba: Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D. 
  • e-mail: tereza.buchtova@upol.cz

 

Sociální pedagogika

(studium garantované ve spolupráci Pedagogické fakulty UP (PdF) a Cyrilometodějské teologické fakulty UP (CMTF))

 

 • Sociální pedagogika – specializace Výchovné poradenství – garance PdF UP
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • informace o studiu
  • prezentace ze dne otevřených dveří
  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
   • test ze sociální pedagogiky na úrovni vědomostí z bakalářského stupně studia
   • motivační esej
  • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia)
  • kontaktní osoba: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. 
  • e-mail: tomas.cech@upol.cz

 

 • Sociální pedagogika – specializace Projektování a management – garance CMTF UP
  • prezenční i kombinované studium
  • více informací zde
  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
   • test ze sociální pedagogiky na úrovni vědomostí z bakalářského stupně studia
   • motivační esej
  • ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2021) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia)
  • kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. 
  • e-mail: petra.potmesilova@upol.cz

 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách:

https://www.studuj.upol.cz/

https://studium.upol.cz/

https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/

 

Vážení uchazeči o studium na PdF UP,

přejeme Vám mnoho úspěchů v přijímacím řízení!