Uchazečům o studium


Vážení uchazeči o studium oborů garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP,

 

v akademickém roce 2018/2019 budeme otevírat následující studijní obory:

 

Bakalářské obory:

Vychovatelství (prezenční i kombinované studium)

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (pouze kombinované studium)

 

Navazující magisterský obor:

Řízení volnočasových aktivit (prezenční i kombinované studium)

 

Bakalářské studium – leták ke stažení

Navazující magisterské studium – leták ke stažení

Praxe a kurzy – leták ke stažení

Podrobné informace k jednotlivým oborům – prezentace ke stažení

 

Požadavky k přijímacímu řízení na navazující magisterský obor Řízení volnočasových aktivit (pro akademický rok 2018/2019)

Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je úspěšné absolvování bakalářského studia a úspěšné absolvování přijímacích testů (testy prostupnosti) z pedagogicko-psychologických disciplín a z profilových disciplín.

Test z  pedagogicko-psychologických disciplín

Otázky v testu budou vycházet z okruhů ke státní závěrečné zkoušce z Pedagogiky a základů psychologie bakalářského oboru Vychovatelství garantovaného Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Test bude koncipován na základě okruhů platných v akademickém roce 2017/2018.

Test z profilových disciplín

Otázky v testu budou vycházet z okruhů ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky bakalářského oboru Vychovatelství garantovaného Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Test bude koncipován na základě okruhů platných v akademickém roce 2017/2018.

 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách:

https://www.studuj.upol.cz/

https://ucitel21.upol.cz/

https://obory.upol.cz/

https://obory.upol.cz/nc/obor/detail/rizeni-volnocasovych-aktivit-1/

https://www.pdf.upol.cz/pl/uchazec/prijimaci-rizeni/

https://www.pdf.upol.cz/pl/o-fakulte/uredni-deska/

 

Přejeme Vám mnoho úspěchů v přijímacím řízení!