Univerzita 3. věku

Ústav pedagogiky a sociálních studií nabízí zájmové studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci (více https://www.u3v.upol.cz).

 

Kapitoly z humanitních věd

(Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.)

Na Pedagogické fakultě UP se v rámci specializovaného běhu „Kapitoly z humanitních věd“ zaměřujeme například na současnou rodinu či aktuální problémy seniorského věku, dále na antropologii, psychologii a rovněž na společenskovědní a historická témata. Jednotlivé semestry jsou zaměřeny monotematicky. Kromě teoretických přednášek zařazujeme do programu také debaty s odborníky z praxe, exkurze i neformální setkání.