Studijní materiály

Termíny zkoušky z Metodologie pedagogiky budou vypsány na leden.

Požadavky ke zkoušce z Metodologie pedagogiky


Na    této    stránce   naleznete   odkazy   na    okruhy   požadavků   ke   zkouškám  doktorského  studijního  programu  oboru  75-01 Pedagogika.

POVINNÉ DISCIPLÍNY
Okruhy požadavků Filozofie výchovy a vzdělávání
 Okruhy požadavků Metodologie pedagogiky
 Okruhy požadavků Pedagogická psychologie
POVINNĚ VOLITELNÉ DISCIPLÍNY
 Anglický jazyk
Anglický jazyk
Didaktika anglického jazyka
Český jazyk
 Česká a světová literatura pro děti a mládež
 Česká literatura od osvícenského klasicismu po vznik české moderny
Didaktika českého jazyka
Lexikální chatakteristika současného českého jazyka
Morfologická chatakteristika současného českého jazyka
Stylistická chatakteristika současného českého jazyka
Základní vývojové tendence v české literatuře v 20. a na počátku 21. století
Matematika
Geometrie
Algebra a teoretická aritmetika
Didaktika matematiky
Matematická analýza
Teorie množin
Sociální pedagogika
Sociální andragogika
Sociální patologie
Sociální pedagogika
Sociální tvořivost
Technická a informační výchova
Didaktika technické a informační výchovy
Informační technologie
Odborný základ výuky o materiálech
Odborný základ výuky technologie
Technické systémy elektrotechnického charakteru
Technické systémy strojítenského charakteru
Ostatní
Andragogika
Dětská práva syndrom CAN
Dítě a dětství
Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta
Evaluace práce školy
Klima školy a problémy její humanizace
Mezilidská a pedagogická komunikace
Organizační formy výuky
Pedagogická diagnostika v primární škole
Pedagogická komunikace na primární škole
Pedagogicko psychologická diagnostika
Pedagogicko psychologické poradenství
Reformní hnutí v pedagogice, alternativní školy
Sexuální výchova v mateřské a primární škole
Školský management
Sociální dovednosti v profesi učitele
Technologie vzdělávání
Teorie a tvorba didaktických testů
Učitelská profese - teorie a praxe
Vyučovací proces na primární škole
Didaktika výchovy k občanství, evropská integrace
Didaktika výchovy k občanství, filozofie
Didaktika výchovy k občanství, etika
Didaktika výchovy k občanství, politologie
Didaktika výchovy k občanství, sociologie pro pedagogy