Informace a studijní materiály ke SZZ

Na této stránce naleznete odkazy na okruhy požadavků ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky (pedagogické způsobilosti).

Veškeré informace týkající se státní závěrečné zkoušky a ukončení studia jsou uvedeny na www.upol.cz - Pedagogická fakulta - studijní oddělení.

Ke státní závěrečné zkoušce nejsou rozesílány osobní pozvánky jednotlivým studentům. Rozpis jednotlivých dnů konání státních závěrečných zkoušek bude zveřejněn na webové adrese studijního oddělení. Každý student je povinen dostavit se ke státní závěrečné zkoušce dle tohoto rozpisu.

SMĚRNICE DĚKANKY PRO SZZ

Státní závěrečné zkoušky konané v termínu leden-únor 2011 Na Ústavu pedagogiky a sociálních studií a podmínky jejich konání

Požadavky pro podání přihlášky a účasti na SZZ na ÚPSS v termínu leden,únor 2012

PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM (SZZ) NA PdF UP V OLOMOUCI KONANÝM V TERMÍNU LEDEN – ÚNOR 2012

 


Bakalářské studium

Otázky ke státním závěrečným zkouškám bakalářských oborů

Státní závěrečné zkoušky bakalářských oborů garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií se skládají z následujících tří částí:

  1. obhajoba bakalářské práce;
  2. společná část – Pedagogika a základy psychologie
  3. specifická část:

Pedagogika – sociální práce: Sociální práce a její právní aspekty,

Pedagogika – veřejná správa: Právní a správní aspekty veřejné správy,

Pedagogické asistentství: Technologie provozu a organizace školy,

Vychovatelství: Sociální pedagogika,

Učitelství PVOV: Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku.


Magisterské studium (dobíhající), garantované ÚPSS

 

Učitelství pedagogiky pro SŠ - (nestrukturované magisterské studium)        

Odkaz na okruhy požadavků ke SZZ z didaktiky pedagogiky

Odkaz na okruhy požadavků ke SZZ z pedagogiky

 

Pedagogika - správní činnost - (kombinované studium)        

Odkaz na okruhy SZZ Pedagogika a základy psychologie

Odkaz na okruhy SZZ Sociální a právní aspekty správní činnosti

 

Pedagogika - sociální práce - (nestrukturované magisterské studium)        

Odkaz na okruhy požadavků ke SZZ z pedagogiky

Odkaz na okruhy ke SZZ ze sociální práce a jejich právních aspektů