Materiály ke stažení pro studenty

Název souboru Odkaz
Tématické okruhy na bakalářské a diplomové práce pro obory, které garantuje Ústav pedagogiky a sociálních studií (rok zadání 2011/2012)  odkaz
Směrnice děkanky pro SZZ (směrnice k diplomové a bakalářské práci) odkaz

 


Materiály ke stažení pro vyučující

Název souboru Odkaz
Formulář k hodnocení diplomové práce                                           odkaz
Formulář k hodnocení bakalářské práce                            odkaz