Studijní informace

Zde naleznete témata diplomových a bakalářských prací, informace o změnách vedoucího diplomových a bakalářských prací, změny v rozvrhu, doporučení a pravidla komunikace pro studenty, kritéria pro uznávání zkoušek a odkazy na okruhy požadavků ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky (pedagogické způsobilosti) Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

Diplomové a bakalářské práce

Změny v rozvrhu

Pravidla komunikace

Kritéria pro uznávání zkoušek

Studijní materiály ke SZZ