Vysokoškolská sociálně-právní poradna

Ústav pedagogiky a sociálních studií nabízí bezplatnou sociálně-právní pomoc především v  oblastech:

 • problematiky výživného,
 • domácího násilí,
 • náhradní rodinné péče,
 • rodinně- právních vztahů,
 • společného jmění manželů,
 • odpovědnosti za škodu,
 • ochrany osobnosti,
 • pracovních smluv,
 • pracovních dohod,
 • problematiky BOZP,
 • dávek státní sociální podpory,
 • životního a existenčního minima,
 • sociálních služeb,
 • nemocenského pojištění,
 • důchodového pojištění,
 • v záležitostech souvisejících  se studiem - interpretace a aplikace školského zákona, vysokoškolského zákona.

Poradenské služby jsou poskytovány pro studenty a zaměstnance PdF UP v Olomouci, výjimečně pro jiné osoby.

 

Zprávu o činnosti poradny za rok 2020 naleznete

- ZDE -

 

Kontakty:

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

e-mail: zdenka.novakova@upol.cz

tel: 585 635 416

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

e-mail: dagmar.pitnerova@upol.cz

tel: 585 635 514