Rigorózní řízení


Garant: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

 

Kód
studijního
programu
Název studijního
programu
Kód
studijního
oboru
Název studijního oboru Akreditace do Jméno garanta (předsedy komise pro státní rigorózní zkoušky)
N 7501 Pedagogika 7501T028 Pedagogika – veřejná správa 31. 12. 2024 doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
    7501T024 Pedagogika – sociální práce 31. 12. 2024 doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
N 7505 Vychovatelství 7505T017 Řízení volnočasových aktivit 31. 12. 2024 doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
N7510 Učitelství pro SŠ a VOŠ 7504T298 Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ 31. 12. 2024  

 

Více informací naleznete na níže uvedených stránkách:

https://www.pdf.upol.cz/student/typy-studia/


Okruhy požadavků a literatura k rigorózní závěrečné zkoušce

 

Obor studia: Řízení volnočasových aktivit

Obor studia: Pedagogika – veřejná správa

Obor studia: Učitelství pedagogiky pro střední školy a VOŠ

Obor studia: Pedagogika - sociální práce

Obor studia: Sociální pedagogika

Zkouška z pedagogiky – okruhy

Exam in pedagogy – topics