Publikace členů Ústavu pedagogiky a sociálních studií

JAK PSÁT „DISTANČNĚ“ - Iveta Bednaříková

JAK PSÁT „DISTANČNĚ“ - Iveta Bednaříková
BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát „distančně“. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. 122 s. ISBN 978-80-244-1681-6. Monografie určená odborné veřejnosti zabývající se sférou distančního vzdělávání. Poskytuje pohled na specifika autorské textové tvorby v této formě...

—————

TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Michaela Prášilová

TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Michaela Prášilová
PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. Praha : TRITON, 2006. 192 s. ISBN 80-7254-712-7. PRÁŠILOVÁ, M. Educational programme developmen. Praha : TRITON, 2006. 192 s. ISBN 80-7254-712-7. Abstrakt V učebnici jsou s využitím zkušeností z firemního vzdělávání a...

—————

VYBRANÉ KAPITOLY ZE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY - Michaela Prášilová

VYBRANÉ KAPITOLY ZE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY - Michaela Prášilová
PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc : Vydavatelství UP, 2006. 212 s. ISBN 80-244-1415-5. PRÁŠILOVÁ, M. Selected chaptors from school managament for educational staff. Olomouc : Vydavatelství UP, 2006. 212 s. ISBN...

—————

PEDAGOGICKÁ PRAXE - Václav Klapal

PEDAGOGICKÁ PRAXE - Václav Klapal
KLAPAL, V. Pedagogická praxe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1419-8. Skriptum je určeno pro posluchače doplňkového pedagogického studia učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Najdeme v něm kapitolu, která se zabývá dějinami pedagogické praxe...

—————

VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM - Jitka Kropáčová

VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM - Jitka Kropáčová
KROPÁČOVÁ, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1511-9. Předmětem monografie je výuka žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách v České republice. Pozornost je věnována zejména charakteristice souvisejících pojmů...

—————

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE - Iveta Bednaříková

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE - Iveta Bednaříková
BEDNAŘÍKOVÁ, I.  Sociální komunikace.  Dotisk 1. vydání z  r. 2006. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 79 s. ISBN 80-244-1357-4. Studijní materiál zpracovaný metodikou distančního vzdělávání zaměřený na sociální komunikaci. Zahrnuje objasnění základních pojmů,...

—————

KAPITOLY Z ANDRAGOGIKY 1 - Iveta Bednaříková

KAPITOLY Z ANDRAGOGIKY 1 - Iveta Bednaříková
BEDNAŘÍKOVÁ, I.  Kapitoly z andragogiky 1.  Dotisk 1. vydání z r. 2006. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 77 s. ISBN 80-244-1192-X. Studijní opora předkládá v několika ucelených kapitolách teoretickou základnu pro pochopení legitimity andragogiky...

—————

KAPITOLY Z ANDRAGOGIKY 2 - Iveta Bednaříková

KAPITOLY Z ANDRAGOGIKY 2 - Iveta Bednaříková
BEDNAŘÍKOVÁ, I.  Kapitoly z andragogiky 2. Dotisk 1. vydání z  r. 2006. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 80 s. ISBN 80-244-1193-8. Studijní materiál zpracovaný metodikou distančního vzdělávání je zaměřen na vybrané problémy andragogické praxe se zaměřením na...

—————

ÚVOD DO AUTOEVALUACE ŠKOLY - Jana Vašťatková

ÚVOD DO AUTOEVALUACE ŠKOLY - Jana Vašťatková
VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1422-8 Autoevaluace škol není v českém prostředí prozatím běžnou samozřejmostí. Kniha Úvod do autoevaluace má posloužit jako vhled do problematiky vnitřní a vnější evaluace. Jejím vytvořením se snažím...

—————

ÚVOD DO KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE - Helena Skarupská

SKARUPSKÁ, H. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2006. iSBN 80-244-1509-7. Distanční text uvádí studenty do problematiky kultuerní a soicální antropologie a seznamuje je se základními kapitolami této vědy tak, aby poznatky mohli následně využít při své...

—————

DIDAKTIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE - Helena Skarupská

SKARUPSKÁ, H. Didaktika sociální práce. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2006. ISBN  80-244-1506-2. Distanční text slouží k uvedení do problematiky výuky sociálních předmětů, seznamuje se škálou metody výuky, s učebními pomůckami a hodnocením vyučovacího procesu při výuce sociálních...

—————

HYPOTÉZY A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

HYPOTÉZY A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska
CHRÁSKA, M. Hypotézy a jejich ověřování v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, Votobia, 2005. ISBN 80-7220-253-7. Vědecký výzkum v pedagogice. Kvalitativní a kvantitativní výzkum. Hypotézy ve výzkumu. Základní principy statistických testů. Parametrické a...

—————

PRVNÍ KROKY UČITELE - Libuše Podlahová

PRVNÍ KROKY UČITELE - Libuše Podlahová
Podlahová, L. (ed.) První kroky učitele. Edice První pomoc pro učitele. 223 s. Praha: Triton 2004. ISBN 80-7254-474-8. Předkládaný text probírá situace, které se ve vysokoškolské  přípravě učitelů nemohly vyskytnout v dostatečné míře – pracovní smlouva, právní odpovědnost, mezilidské...

—————

METODY SBĚRU A STATISTICKÉHO VYHODNOCOVÁNÍ DAT V EVALUAČNÍCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

METODY SBĚRU A STATISTICKÉHO VYHODNOCOVÁNÍ DAT V EVALUAČNÍCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska
CHRÁSKA, M. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta, Votobia, 2003. ISBN 80-7220-164-6. Studie se zabývá metodami užívanými v evaluačním pedagogickém výzkumu ke sběru dat a ke statistickému vyhodnocování...

—————

ÚVOD DO VÝZKUMU V PEDAGOGICE - Miroslav CHRÁSKA

ÚVOD DO VÝZKUMU V PEDAGOGICE - Miroslav CHRÁSKA
CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice : Základy kvantitativně orientovaného výzkumu. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003. 199 s. ISBN  80-244-0765-5. Vědecký výzkum v pedagogice a jeho hlavní fáze. Kvalitativní a kvantitativní výzkum v pedagogice. Měření ve výzkumu. Metody...

—————

MEDIACE. ZPŮSOB ŘEŠENÍ MEZILIDSKÝCH KONFLIKTŮ - Lenka Holá

MEDIACE. ZPŮSOB ŘEŠENÍ MEZILIDSKÝCH KONFLIKTŮ - Lenka Holá
HOLÁ, L. Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2003. 192 s. ISBN 80-247-0467-6. Původní česká monografie věnovaná mediaci. Seznamuje s jejími základními charakteristikami, teorií a principy. Téma zpracovává také z praktického hlediska. Zaměřuje se na...

—————

1+100 OSOBNOSTÍ PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - Libuše Podlahová a kol.

1+100 OSOBNOSTÍ PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - Libuše Podlahová a kol.
Podlahová a koL. (ed.) Antologie profilů významných pedagogů. Olomouc: VUP 2001 80-244-0313-7. Publikace obsahuje rozsáhlý výběr klasických postav dějin pedagogiky, zahrnuje však také významné osobnosti z jiných oblastí, které svými objevy a výsledky přesáhly hranice svých oborů a...

—————