RUV - registr uměleckých výstupů

Rejstřík informací o výsledcích pro potřeby vědy a výzkumu pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách.

Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti na celostátní úrovni. Aplikace bude umožňovat vkládání a editaci záznamů o uměleckých výstupech, podporovat proces certifikace těchto výstupů a sloužit ke komunikaci mezi účastníky celého procesu včetně evidence přidružených dokumentů. Ve finále povede k výpočtu bodů za jednotlivé výstupy a jejich exportu za účelem předání MŠMT.

WWW stránky RUV - https://www.iruv.cz/

Databáze RUV - https://iruv.cz/app/