Publikace členů Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost - Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost - Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)
Recenzovaný sborník předkládá dvacet čtyři příspěvky z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIV: Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost“, která...

—————

Výukové případové studie - Jitka Nábělková

Výukové případové studie - Jitka Nábělková
Nábělková, Jitka. (2020). Výukové případové studie- podpora klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-5637-9. DOI: 10.5507/ff .20.24456362; ISBN 978-80-244-5636-2 (print); ISBN 978-80-244-5637-9 (online: PDF) Publikace Výukové případové studie - podpora...

—————

Začínající učitel v měnící se společnosti - Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Začínající učitel v měnící se společnosti - Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)
Recenzovaný sborník předkládá dvanáct příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII: Začínající učitel v měnící se společnosti“, která se ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 uskutečnila na půdě Pedagogické...

—————

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. - recenzovaný sborník

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. - recenzovaný sborník
Recenzovaný sborník předkládá čtyřicet čtyři příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole“, která se ve dnech 8. – 9. listopadu 2016 uskutečnila na...

—————

Typology and Resolution of Educational Situations - Štefan Chudý

Typology and Resolution of Educational Situations - Štefan Chudý
Chudý, Štefan. Typology and Resolution of Educational Situations. Olomouc: UP, 2017. ISBN 978-80-244-5232-6.

—————

Osobnostní učitelství – Pavla Andrysová

Osobnostní učitelství – Pavla Andrysová
ANDRYSOVÁ, Pavla. Osobnostní učitelství. Olomouc: UP, 2016. ISBN 978-80-244-5088-9. Monografie Osobnostní učitelství představuje koncepci osobnostního učitelství, která je inspirovaná psychosomatickými disciplínami, vyučovanými na Katedře autorské tvorby a pedagogiky Divadelní fakulty AMU. Autorka...

—————

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI. - recenzovaný sborník

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI. - recenzovaný sborník
Recenzovaný sborník předkládá třicet příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI.“, která se ve dnech 10. – 11. listopadu 2015 uskutečnila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci....

—————

Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol - Alena Opletalová, Jana Kvintová

Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol - Alena Opletalová, Jana Kvintová
Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol / Alena Opletalová, Jana Kvintová. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. -- 144 stran. -- (Monografie) ISBN 978-80-244-4519-9 (brožováno)   Anotace Cílem tohoto odborného...

—————

ZAČÍNAJÚCI UČITEĽ A ZVLÁDANIE DISCIPLÍNY V KONTEXTE 2. ST. ZŠ - Štefan Chudý, Pavel Neumeister

ZAČÍNAJÚCI UČITEĽ A ZVLÁDANIE DISCIPLÍNY V KONTEXTE 2. ST. ZŠ - Štefan Chudý, Pavel Neumeister
CHUDÝ, Štefan, Pavel NEUMEISTER. Začínajúci učiteľ a zvládanie disciplíny v kontexte 2. st. ZŠ. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-250-5.   Hlavným motívom monografie bolo vytvorenie diskurzu disciplíny v poňatí začínajúceho učiteľa, ktorý si tvorí subjektívne koncepty...

—————

THE CONCEPT OF EDUCATION IN THE CZECH AND SLOVAK PEDAGOGICAL THEORIES SINCE 1989 - Štefan Chudý, Alena Jůvová, Pavel Neumeister, Jitka Plischke, Eva Dvořáková-Kaněčková

THE CONCEPT OF EDUCATION IN THE CZECH AND SLOVAK PEDAGOGICAL THEORIES SINCE 1989 - Štefan Chudý, Alena Jůvová, Pavel Neumeister, Jitka Plischke, Eva Dvořáková-Kaněčková
CHUDÝ, Štefan, Alena JŮVOVÁ, Pavel NEUMEISTER, Jitka PLISCHKE a Eva DVOŘÁKOVÁ-KANĚČKOVÁ. THE CONCEPT OF EDUCATION IN THE CZECH AND SLOVAK PEDAGOGICAL THEORIES SINCE 1989. Brno: Paido, 2013. ISBN 978-80-7315-248-2. This monograph is part of a comprehensive research on the structure and character of...

—————

NEBEZPEČÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE IV. - René Szotkowski, Kamil Kopecký, Veronika Krejčí

NEBEZPEČÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE IV. - René Szotkowski, Kamil Kopecký, Veronika Krejčí
SZOTKOWSKI, René, Kamil KOPECKÝ a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace IV. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, ISBN 978-80-244-3911-2. Monografie Nebezpečí internetové komunikace IV vznikla v rámci výzkumu projektu E-Bezpečí, který je realizován Centrem...

—————

TUTOR A JEHO ROLE V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A V E-LEARNINGU - Iveta Bednaříková

TUTOR A JEHO ROLE V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A V E-LEARNINGU - Iveta Bednaříková
BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Tutor a jeho role v distančním vzdělávání a v e-learningu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 140 s. ISBN 978-80-244-3795-8. Monografie se zabývá problematikou práce tutora a specifikací jeho rolí v kontextu distančního vzdělávání a e-learningu. Pozornost...

—————

NEBEZPEČÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE III. - Kamil Kopecký, René Szotkowski, Veronika Krejčí

NEBEZPEČÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE III. - Kamil Kopecký, René Szotkowski, Veronika Krejčí
KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace III. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, ISBN 978-80-244-3087-4.  

—————

VYBRANÉ DISKURZY TEORIE A PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ...II. - Štefan Chudý, Alena Jůvová, Pavel Neumeister

VYBRANÉ DISKURZY TEORIE A PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ...II. - Štefan Chudý, Alena Jůvová, Pavel Neumeister
CHUDÝ, Š., JŮVOVÁ, A., NEUMEISTER, P. (eds.) Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesí II. Brno: Paido, 2011. s. 155, ISBN 978-80-7315—227-7. Monografia, kolektívu autorov z viacerých pracovísk, vznikla za finančnej...

—————

VYBRANÉ DISKURZY TEORIE A PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ... - Štefan Chudý, Pavel Neumeister, Alena Jůvová

VYBRANÉ DISKURZY TEORIE A PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ... - Štefan Chudý, Pavel Neumeister, Alena Jůvová
CHUDÝ, Š. NEUMEISTER, P. JŮVOVÁ, A. (eds.) Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesí. Brno: Paido, 2010. s. 200, ISBN 978-80-7315-212-3. Monografia, kolektívu autorov z viacerých pracovísk, vznikla za finanční podpory...

—————

MODELY ŘÍZENÍ KVALITY A ŠKOLA - Stanislav Michek, Jana Vašťatková

MODELY ŘÍZENÍ KVALITY A ŠKOLA - Stanislav Michek, Jana Vašťatková
VAŠŤATKOVÁ, J., MICHEK, S. Modely řízení kvality a škola. Olomouc: UP, 2010 ISBN 978-80-244-2608-2. 50 stran. Modely řízení kvality a škola Publikace nejprve vysvětluje pojmy kvalita, řízení kvality a jejich komplikovanost ve školství. Dále objasňuje principy řízení kvality v českém školství....

—————

VADEMÉKUM PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU - Jana Vašťatková

VADEMÉKUM PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU - Jana Vašťatková
VAŠŤATKOVÁ, J. Vádemékum pedagogického výzkumu. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2630-3. 53 stran. Vádemékum pedagogického výzkumu První dvě kapitoly objasňují výzkum, jeho druhy, možnosti i zásady, které je dobré dodržovat při výzkumných činnostech. Podrobnější informace o kvantitativně i...

—————

ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ EVALUACE A JEJICH METOD - Jana Poláchová Vašťatková

ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ EVALUACE A JEJICH METOD - Jana Poláchová Vašťatková
POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do pedagogické evaluace a jejich metod. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2681-5. 75stran. Úvod do pedagogické evaluace a jejich metod V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy pedagogické evaluace (jako např. autoevaluace, hodnocení, interní a externí evaluace...

—————

MEDIACE V TEORII A PRAXI - Lenka Holá

MEDIACE V TEORII A PRAXI - Lenka Holá
HOLÁ, L. Mediace v teorii a praxi. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2011. 272 s. ISBN 978-80-247-3134-6. V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům ve vzájemném...

—————

KURIKULUM A JEHO TVORBA II. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Michaela Prášilová

KURIKULUM A JEHO TVORBA II. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Michaela Prášilová
PRÁŠILOVÁ, M., ŠMELOVÁ, E. Kurikulum a jeho tvorba II. Školní vzdělávací program. Olomouc : UP, 2010. 75 s. ISBN 978-80-244-2607-5. Studijní materiál vznikl v rámci projektu „Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích...

—————