Projekty ESF

Zde naleznete informace o mezinárodních projektech řešených na Ústavu pedagogiky a sociálních studií v rámci Evropských sociální fondů (ESF).


Projekt ESF a MŠMT ČR CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265: Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru (2006-2008). Hlavní řešitelka: Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Spoluřešitelka: PhDr. Vladiníra Kocourková, Ph.D., spolupracovníci: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. Web: https://apsp.upol.cz