7AMB - MOBILITY ČR + Polsko 2013-2014

V letech 2013-2014 byl na UPSS řešen projekt (hl. řešitelka doc. Poláchová Vašťatková) Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po r. 1989. Komparativní studie (podporovaný aktivitou MOBILITY rozvíjející spolupráci mezi Polskem a Českou republikou, id. Kód 7 AMB13PL021;8786/R13/R14)


7AMB - MOBILITY ČR + Polsko 2014-2015

7AMB - Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Pracovníci Pedagogické fakulty na Ústavu pedagogiky a sociálních studií jsou společně s partnerem z PWSZ Oświęcim Polsko zapojeni do mezinárodního projektu 7AMB - MOBILITY.

Název projektu: "Externality užívání moderních technických výukových prostředků a e-aplikací ve vzdělávání jako součásti pregraduální přípravy učitelů v České republice a Polsku – jejich rozdíly, rizika, limity a hrozby".

Stručné představení řešení projektu: Projekt vychází z aktuálního trendu využívání moderních technických výukových prostředků. V protikladu k současnému stavu, který přistupuje k dané problematice především na základě ověřování efektivity těchto prostředků, klade si projekt za cíl, zachytit vztah uživatele (začínajícího učitele) k těmto prostředkům. Vycházíme přitom ze základního myšlenkového schématu – tzv. koncept kulturní kompetence polského sociologa P. Sztompky. V souladu s touto koncepcí vnímáme moderní technické výukové prostředky jako do určité míry trendovou záležitost, jako soubor institucionalizovaných postupů, které musí být navázány na stabilní kulturní normy jejich užívání. Hlavním cílem tedy je zodpovědět prostou otázku: Jsou si budoucí učitelé či začínající učitelů vědomi možných dopadů užívání (nadužívání či absenci) moderních technických výukových prostředků, jak se formuje jejich vztah k těmto prostředkům (na základě jaké teoretické základny využívají moderní technické výukové prostředky). Druhou doplňující otázkou je, zda uvedené užívání je podmíněno danou kulturou, tedy je možné identifikovat vliv kulturních diferencí českého a polského prostředí na způsob užívání moderních technických výukových prostředků.


Výstupy projektu

Výměnné pobyty

Jednou z klíčových aktivit projektu je realizace výměnných pobytů. Cílem plánovaných cest je rozšíření navázané spolupráce s účelem vytvoření výzkumného týmu v oblasti externalit ICT ve vzdělávání.

Účastníci zahraničních cest se budou podílet na výměně poznatků a společné koordinaci dílčích výzkumných úkolů, jejich analýze, ověřování a komparaci. Dále se budou podílet na realizaci společných workshopů v oblasti využívání elektronických médií ve vzdělávacím procesu studentů bakalářského studia, realizaci dvou společných (po jedné v každé zemi) vyzkumně-edukačních konferencí  určených pro studenty a pedagogické pracovníky, vypracování společných výzkumných článků se závěrečnými doporučeními na základě provedených vědeckých analýz.


ROK 2014

1. Výměnný pobyt na PWSZ Oświęcim Polsko 2014

Úvodní výměnný pobyt se uskutečnil ve dnech 16. 6. 2014 - 18. 6. 2014 na PWSZ Oświęcim Polsko.

 

Publicita výměnného pobytu na PWSZ Oświęcim Polsko - ZDE


Fotogalerie 1

/album/fotogalerie-1/a1-jpg15/
/album/fotogalerie-1/a2-jpg15/
/album/fotogalerie-1/a3-jpg14/

—————


2. Výměnný pobyt na Ústavu pedagogiky a sociálních studií 2014

Následující výměnný pobyt se uskutečnil ve dnech 23. 6. 2014 - 27. 6. 2014 na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


Fotogalerie 2

/album/fotogalerie-2/b1-jpg/
/album/fotogalerie-2/b2-jpg/
/album/fotogalerie-2/b3-jpg/
/album/fotogalerie-2/b4-jpg/

—————


3. Výměnný pobyt na PWSZ Oświęcim Polsko 2014

V pořadí již třetí výměnný pobyt se uskutečnil ve dnech 12. 10. 2014 - 14. 10. 2014 na PWSZ Oświęcim Polsko.

 

Publicita výměnného pobytu na PWSZ Oświęcim Polsko - ZDE


Fotogalerie 3

/album/fotogalerie-3/c1-jpg/
/album/fotogalerie-3/c2-jpg/
/album/fotogalerie-3/c3-jpg/
/album/fotogalerie-3/c4-jpg/

—————


4. Výměnný pobyt na Ústavu pedagogiky a sociálních studií 2014

Čtvrtý výměnný pobyt se uskutečnil ve dnech 10. 11. 2014 - 14. 11. 2014 na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

 


Fotogalerie 4

/album/fotogalerie-4/a1d-jpg1/
/album/fotogalerie-4/a2d-jpg1/
/album/fotogalerie-4/a3d-jpg1/
/album/fotogalerie-4/a4d-jpg1/

—————


5. Výměnný pobyt na Ústavu pedagogiky a sociálních studií 2014

Pátý výměnný pobyt se uskutečnil ve dnech 15. 12. 2014 - 17. 12. 2014 na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


ROK 2015

1. Výměnný pobyt v roce 2015 na Uniwersytetu Pedagogicznym w Krakowie Polsko

Úvodní výměnný pobyt v roce 2015 se uskutečnil na Uniwersytetu Pedagogicznym w Krakowieve Polsko ve dnech 21. 4. 2015 - 23. 4. 2015. Pobyt na Univerzitě v Krakowské byl realizován z důvodu mezinárodní konference, která byla na této instituci naplánována v rámci našeho projektu 7AMB14PL007.


Fotogalerie 6

/album/fotogalerie-6/a1-jpg18/
/album/fotogalerie-6/a2-jpg18/
/album/fotogalerie-6/a3-jpg17/
/album/fotogalerie-6/a4-jpg16/

—————


Výstupy projektu:

  • CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., BUCHTOVÁ T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT–in the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. In Ciência e Técnica Vitivinícola, 2015, Vol.30, 1. ISSN 0254-0223.
  • TOMCZYK, Ł., SZOTKOWSKI, R., FABIŚ, A., WĄSIŃSKI, A., CHUDÝ, Š., & NEUMEISTER, P. (2015). Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland - differences, risks and threats. In. Education and Information Technologies. doi:10.1007/s10639-015-9455-8