FRUP

Projekty v rámci soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) řešené na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


Laboratoř pro výuku, výzkum a inovace v didaktice

Na Ústavu pedagogiky a sociálních studií je aktuálně řešen projekt FRUP s názvem "Laboratoř pro výuku, výzkum a inovace v didaktice". Číslo projektu FRUP_2014_2_028.

Laboratoř pro výuku, výzkum a inovace v didaktice je účelovým projektem zaměřeným na podporu inovace výuky a výzkumu v oblasti stěžejních didaktických disciplín garantovaných Ústavem pedagogiky a sociálních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci . Realizace projektu bude mít širokospektrální dopad zejména v rámci pregraduální přípravy učitelů (ve spolupráci s oborovými didaktikami dílčích pracovišť), ale i postgraduálního studia a výzkumu, napříč (obory) PdF UP. Hlavní význam projektu spočívá v inovaci didaktických předmětů, díky vybudování inovativního výukového a výzkumného pracoviště, kde se bude propojovat teorie edukace, pedagogická praxe a výzkumné aktivity s cílem udržení excelence v pregraduální přípravě učitelských oborů, stejně jako výzkumu (v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje PdF UP 2011-2015, vizí budoucího děkana PdF UP, požadavky kurikulární reformy a školskou praxí v ČR, ale také prioritami inovační vzdělávací politiky EU).

Řešitel projektu:

PhDr. Jitka PLISCHKE, Ph.D.

Spoluřešitelé:  

Mgr. Jitka NÁBĚLKOVÁ, Ph.D.

PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Mgr. Eva DVOŘÁKOVÁ KANĚČKOVÁ, Ph.D.

doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D.

PaedDr. Alena JŮVOVÁ, Ph.D.


Laboratoř

/album/laborator/a1-jpg16/
/album/laborator/a2-jpg16/
/album/laborator/a3-jpg15/
/album/laborator/a4-jpg14/

—————


Učební pomůcky

/album/ucebni-pomucky/a1p-jpg/
/album/ucebni-pomucky/a2p-jpg/
/album/ucebni-pomucky/a3p-jpg/
/album/ucebni-pomucky/a4p-jpg/

—————


Publikace

/album/publikace1/a1k-jpg/
/album/publikace1/a2k-jpg/
/album/publikace1/a3k-jpg/

—————