Interní projekty

Zde naleznete informace o projektech v rámci soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) a projektech Interní grantové agentury Univerzity Palackého v Olomouci (IGA) řešených na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

 

FRUP

IGA


Výzkumný záměr fakulty 2014

Od subjektivní implicitní teorie edukace k pedagogické znalosti. Proces konstituování kognitivního rámce věd o výchově v národním a mezinárodním kontextu.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je charakterizovat a rekonstruovat proces proměn prekonceptů (implicitních subjektivních teorií) výchovy a vzdělávání (edukace) ve strukturách vědění studentů pedagogických oborů v souvislosti s pregraduální profesní přípravou.

Klíčovými cíli výzkumného projektu je studium výchovy a vzdělávání (edukace) jako souboru komplexních konstruovaných jevů ve struktuře vědění člověka (implicitní subjektivní teorie edukace, prekoncept) a jejich role a proměny v procesu profesní přípravy pedagogických pracovníků.

Implicitní teorie výchovy (prekoncepty) budeme analyzovat jako určité subjektivní konstrukty, schémata vědění, které se odrážejí především v oblastech definování základních aktérů edukace (vymezení edukace, jejího rozsahu a obsahu, definování cílů, podmínek, subjektů a objektů edukace).

Klíčovými otázkami výzkumného zaměření jsou:

 • s jakými implicitními subjektivními kategoriemi vstupují studenti pedagogických oborů do studia, - jak je ve vztahu k těmto implicitním subjektivním kategoriím uzpůsobeno kurikulum pregraduální přípravy pracovníků v oblasti,
 • jak se v souvislosti s pojetím kurikula pregraduální přípravy pedagogických pracovníků mění implicitní subjektivní teorie edukace v obecné konstrukty vědění v oblasti věd o edukaci.

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D.

Koordinátor: prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc.

Řešitelský tým:

Mgr. Pavel NEUMEISTER, Ph.D.

PhDr. Jitka PLISCHKE, Ph.D.

PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D.

Mgr. Pavla ANDRYSOVÁ, Ph.D.

Mgr. Lucie KŘEMÉNKOVÁ, Ph.D.

PhDr. Jana KVINTOVÁ, Ph.D. (za oblast psychologie),

PhDr. Jitka PETROVÁ, Ph.D. (za oblast preprimární a primární pedagogiky),

Prof. PhDr.PaedDr. Miloň POTMĚŠIL, Ph.D. (za oblast speciální pedagogiky)

Mgr. Tereza BUCHTOVÁ (DSP student)

Mgr. Lucie KUČEROVÁ (DSP student)

Mgr. Bohdana RICHTEROVÁ (DSP student)

Publikační výstupy:

Konstruování obecné teorie výchovy studenty učitelství: poster na ČAPV 2014 - cena pre najlepší poster konferencie

 • CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P. Začínajúci učiteľ a zvládananie disciplíny v kontext 2 st.ZŠ. Brno: Paido, 2014.
 • POTMEŠIL, M., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P., PLISCHKE, J., RICHTEROVÁ, B. Novice Teachers (in the Creating Process of) Forming Professional Career Thinking and Teachers Beliefs. In Open Journal of Social Sciences, 2014, 2, 52 – 57. ISSN 2327-5952.
 • CHUDÝ, Š, PLISCHKE, J., NEUMEISTER, P., RICHTEROVÁ, B., BUCHTOVÁ, T. Der Junglehrer und seine Erziehungskonzepte zur Disziplin und Macht. Eine Diskursanalyse. META: RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY, AND PRACTICAL PHILOSOPHY, VOL. VI, NO. 2/DECEMBER 2014: 618-633, ISSN 2067-365.
 • KUČEROVÁ, L., BUCHTOVÁ, T., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P. A Basic Discourse on Discipline for Novice Teachers. In Open Journal of Social Sciences, 2015, 3, 88 – 95. ISSN 2327-5952.
 • CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., BUCHTOVÁ T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT–in the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. In Ciência e Técnica Vitivinícola, 2015, Vol.30, 1. ISSN 0254-0223.
 • CHUDÝ, Š, PLISCHKE, J., NEUMEISTER, P., RICHTEROVÁ, KUČEROVÁ, L., Mapping Approaches to Describe Fragments and Constructs Training for Novice Students. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 171, 2015, 1168–1175. ISSN 1877-0428. Scopus, Elsevier.
 • BUCHTOVÁ, T., KUČEROVÁ, L., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P. The Concept of Discipline in Novice Teachers in Primary Schools. In The International Journal of Educational Science and Research  (IJESR), Vol. 5, 1, 2015, 39-48. ISNN 2249-6947.
 • ANTLOVÁ, A., CHUDÝ, Š., BUCHTOVÁ, T., KUČEROVÁ, L. The Importance of Values in the Constructivist Theory of Knowledge. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 203, 210 – 216. ISSN 1877-0428.
 • OPLETALOVÁ, A., CHUDÝ, Š., HARITS, I., VICHERKOVÁ, D. Financial literacy at primary schools in the Czech Republic. 4th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries. London. SCIEMCEE Publishing, 2015, s. 192-195. ISBN 978-0-9928772-8-6.
 • VICHERKOVÁ, D., CHUDÝ, Š., OPLETALOVÁ, A., HARITS, I., INTER-GENERATIONAL LEARNING AND INTER-GENERATIONAL READING. 4th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries. London. SCIEMCEE Publishing, 2015, s. 200-202. ISBN 978-0-9928772-8-6.
 • CHUDÝ, Š., HARITS, I., OPLETALOVÁ, A. VICHERKOVÁ, D. (2015).  Vicarious Experience by Modeling and Comparing of Children Stories from Czech and Madura Island: Behavior and Moral Perspectives. Creative Education 6, 2151-4755.
 • BUCHTOVÁ, T., KUČEROVÁ, L., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P., NOVOTNÁ, J. Discipline as a Category and Phenomenon in the Process of Creation of Professional Teacher Beliefs. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 203, 264 – 269. ISSN 1877-0428.
 • KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., KREJČÍ, V. Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4861-9.