Projekty GAČR

Zde naleznete projekty Grantové agentury České republiky (GA ČR), řešené na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


Projekt GAČR GAP407/11/0696 Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky (2011-2015, GA0/GA)

Řešitel: Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Cíle projektu byly následující:

  • Zjistit, jaké faktory ovlivňují organizační klima vysoké školy a jaké mohou být vlivy tohoto klimatu na prostředí vysoké školy, fakulty.
  • Identifikovat faktory a indikátory organizačního klimatu vysoké školy a na jejich základě konstruovat otázky odpovídající pedagogickým fakultám.
  • Zkonstruovat hodnotící kritéria k vytvořenému výzkumnému nástroji (2 dotazníky pro pedagogické pracovníky a 1 polostrukturovaný arch k rozhovorům pro vedoucí pracovníky).
  • Zjistit preferované a aktuální organizační klima pedagogických fakult.

 

Projekt GAČR 406/ 406/09/1220 Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě.

Řešitel: Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Anna Masariková, CSc., PhDr. Štefánia Kročková, CSc, Mgr., Ing. Svatava Kašpárková, Ph.D. (od 1.10.2010 – ÚPSS PdF UP Olomouc: Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D., PhDr. Zuzana Tichá, Ph.D., Mgr. René Szotkowski, Ph.D.).

 

Projekt GP406/07/P019: Možnosti využití autoevaluace a benchmarkingu ve škole (2007-2009, GA0/GP).

Řešitelka Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D.

 

Projekt GP406/07/P053: Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem z hlediska přípravy učitele (2007-2008, GA0/GP).

Řešitelka PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

 

Projekt GD406/03/H012: Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu České republiky do Evropské unie (2003-2007, GA0/GD): Řešitel: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D., PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., PhDr. Jitka Plischke, Ph.D., Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Mgr. René Szotkowski, Ph.D.

 

Projekt GA ČR 406/02/1113: Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody (2002-2004).

Řešitel: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.