ŽÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.

ŽÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.

Podlahová, L a Kol. (ed.) Žák sekundární školy 1 (ed.). Olomouc: VUP, 2008. 79 s. Distanční opora. ISBN 978-80-244-3.

Studijní text navazuje na učební texty (Učitel sekundární školy 1 a 2). Jeho prostudováním je možno získat přehled o bytosti zvané žák z  pohledu sociologie, antropologie, historie a pedagogiky a doplnit si znalosti o vzájemné součinnosti vychovatele a vychovávaného. Text je založen na multidisciplinárním pohledu na osobnost žáka – psychologickém, pedagogickém, sociologickém, diagnostickém, demografickém antropologickém a sociálním.