ZÁJEM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O FYZIKU, CHEMII A MATEMATIKU - Miroslav Dopita, Helena Grecmanová, Miroslav Chráska

ZÁJEM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O FYZIKU, CHEMII A MATEMATIKU - Miroslav Dopita, Helena Grecmanová, Miroslav Chráska

DOPITA, M., GRECMANOVÁ, H., CHRÁSKA, M. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Olomouc : UPOL, 2008. ISBN 978-80-244-2242-8.

Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku se v posledních letech nejen v České republice snižuje. Publikace vyšla v rámci projektu Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických a zaměřuje se na identifikaci vztahu žáků k fyzice, chemii a matematice a na oblíbenost těchto vyučovacích předmětů. Jako ukazatele vztahu žáků k fyzice, chemii a matematice bylo zvoleno žákovské hodnocení stavu výuky těchto předmětů (učitelova schopnost zaujmout, netradiční způsoby výuky, učitelův zájem o žáka, spravedlivý přístup, smysluplnost výuky, přiměřenost požadavků, přehlednost), četnost pokusů ve výuce, účast na soutěžích, četba časopisů. Jelikož míra zájmu žáků o fyziku, chemii a matematiku determinuje i jejich volbu oboru vysokoškolského studia a vnímání prestiže povolání spojeného s přírodními vědami a vědou (vzděláním) obecně, opomenuta proto nezůstala ani případná preference studia vysoké školy a oboru studia na ní.