Začínající učitel v měnící se společnosti - Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Začínající učitel v měnící se společnosti - Pavla Vyhnálková, Jitka Plischke (eds.)

Recenzovaný sborník předkládá dvanáct příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII: Začínající učitel v měnící se společnosti“, která se ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 uskutečnila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvky jsou orientovány do oblasti pedagogických věd – konkrétně se zaměřují na problematiku osobnosti učitele, na psychologické aspekty výchovy a vzdělávání a na další aktuální témata.

The reviewed proceedings present twelve contributions from the international conference “Current Issues of Education in Ph.D. Students’ Researches XIII: Beginning teacher in the changing society“, held at the Faculty of Education, Palacký University Olomouc on November 7 – 8, 2017. The contributions are focused on the field of education – namely the issue of personality of a teacher, psychological aspects of education and other actual issues.

Sbornik z konference DSP