Výukové případové studie - Jitka Nábělková

Výukové případové studie - Jitka Nábělková

Nábělková, Jitka. (2020). Výukové případové studie- podpora klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-5637-9. DOI: 10.5507/ff .20.24456362; ISBN 978-80-244-5636-2 (print); ISBN 978-80-244-5637-9 (online: PDF)

Publikace Výukové případové studie - podpora rozvoje klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů se věnuje v našich podmínkách málo reflektované kategorii- výukové případové studii. Výukové případové studie jsou zde pojaty jako výuková metoda a strategie ve výuce didaktik studentů učitelství s cílem podpory rozvoje profesních kompetencí budoucích učitelů. Hlavním výstupem je 15 výukových případových studií pro výuku komplexní kategorie projektového vyučování v oboru didaktiky. Představené výukové případové studie čerpají z realizovaných školních projektů základních a středních škol, a mohou být inspirací pro další realizaci projektového vyučování studentů učitelství, učitelů a ředitelů. Publikace je rozdělena na několik propojených částí: teoretická východiska výukové případové studie, profesní kompetence a jejich rozvoj prostřednictvím výukové případové studie, 15 výukových případových studií a didaktický manuál (teaching note), který je návodem učitele pro použití výukové případové studie ve své výuce seminářů obecných a oborových didaktik. V poslední kapitole je zveřejněna sbírka realizovaných školních projektů včetně jejich detailního popisu aktivit. Zahrnuje celkem 15 vybraných pedagogických projektů, které byly voleny dle předmětů, jednotlivých témat a reprezentují různou škálu témat. Silně je podpořena interdisciplinarita mezi vzdělávacími obory a oblastmi v RVP ZV a RVP SOV. Tyto realizované školní projekty se staly podkladem pro výukové případové studie. Autorka uplatnila uvedené funkce a významy výukové případové studie v kontextu pregraduální přípravy učitelů a podpořila tak funkční součinnost mezi teorií a praxí. Monografii předcházely texty realizovaných školních projektů základních a středních škol. Jejich využitelnost je možná, jako námět pro uskutečnění projektového vyučování a integrované tematické výuky ve školské praxi.

 

Výukové případové studie - online