VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM - Jitka Kropáčová

VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM - Jitka Kropáčová

KROPÁČOVÁ, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1511-9.

Předmětem monografie je výuka žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách v České republice. Pozornost je věnována zejména charakteristice souvisejících pojmů bilingvismus, dvojjazyčnost, žák s odlišným mateřským jazykem a různému chápání těchto pojmů autory. V teoretické části práce jsou rovněž prezentovány teorie relevantní k problematice dvojjazyčnosti a základní přístupy ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem včetně legislativního zajištění jejich výuky v České republice. Zmíněna je také historická zkušenost se vzděláváním takových žáků u nás.

Empirická část monografie obsahuje kvalitativní a kvantitativní výzkum. Kvalitativní výzkum sleduje zahraniční zkušenosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem. Kvantitativní výzkum zjišťuje podmínky a postupy, jimiž by podle názoru učitelů českých škol měla být realizována výuka těchto žáků, sleduje postoje, potřeby a požadavky učitelů.