VYBRANÉ KAPITOLY ZE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY - Michaela Prášilová

VYBRANÉ KAPITOLY ZE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY - Michaela Prášilová

PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc : Vydavatelství UP, 2006. 212 s. ISBN 80-244-1415-5.

PRÁŠILOVÁ, M. Selected chaptors from school managament for educational staff. Olomouc : Vydavatelství UP, 2006. 212 s. ISBN 80-244-1415-5.

Abstrakt

Učebnice vysvětluje základní pojmy školského managementu a výběrově se detailněji zabývá některými tématy.  Hlavní osnova textu sleduje proces realizace dílčích manažerských funkcí ve školských a školních podmínkách.

Abstract

The textbook explains the basic concepts of school management and selectively informs about particular topics in a more detailed way. The basic outline follows the process of realisation partial managerial functions in school and educational conditions.