VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ PEDAGOGIKY I. - Jana Kantorová a kol.

VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ PEDAGOGIKY I. - Jana Kantorová a kol.

Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I.

Obecná pedagogika hledá odpovědi na základní pedagogické otázky, nastiňuje možnosti řešení, seznamuje s různými stanovisky a názory v oblasti: např. vědního oboru pedagogika, faktorů rozvoje lidského jedince, výchovy jako předmětu pedagogické vědy a sebevýchovy, pedagogické terminologie, cíle a obsahu výchovy, výchovného procesu, efektivity výchovného procesu a výchovných zásad, osobnosti pedagoga, vývoje profesní dráhy učitelů, profesní etiky učitele a osobnosti vychovávaného jedince.