VADEMÉKUM PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU - Jana Vašťatková

VADEMÉKUM PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU - Jana Vašťatková

VAŠŤATKOVÁ, J. Vádemékum pedagogického výzkumu. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2630-3. 53 stran.

Vádemékum pedagogického výzkumu

První dvě kapitoly objasňují výzkum, jeho druhy, možnosti i zásady, které je dobré dodržovat při výzkumných činnostech. Podrobnější informace o kvantitativně i kvalitativně orientovaných výzkumech jsou v následujících dvou kapitolách. Závěrečná kapitola se zaměřuje na základní metody pedagogického výzkumu i na to, jak je možné realizovat výzkumný proces co nejkvalitněji.