ÚVOD DO VÝZKUMU V PEDAGOGICE - Miroslav CHRÁSKA

ÚVOD DO VÝZKUMU V PEDAGOGICE - Miroslav CHRÁSKA

CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice : Základy kvantitativně orientovaného výzkumu. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003. 199 s. ISBN  80-244-0765-5.

Vědecký výzkum v pedagogice a jeho hlavní fáze. Kvalitativní a kvantitativní výzkum v pedagogice. Měření ve výzkumu. Metody používané k popisu edukační reality. Statistické testy významnosti v pedagogických výzkumech.