ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ EVALUACE A JEJICH METOD - Jana Poláchová Vašťatková

ÚVOD DO PEDAGOGICKÉ EVALUACE A JEJICH METOD - Jana Poláchová Vašťatková

POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do pedagogické evaluace a jejich metod. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2681-5. 75stran.

Úvod do pedagogické evaluace a jejich metod

V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy pedagogické evaluace (jako např. autoevaluace, hodnocení, interní a externí evaluace aj.), jsou popsány úrovně evaluace, její možnosti i význam pro celý systém i jednotlivou organizaci. Ve druhé kapitole je na evaluaci nahlíženo jako na proces s určitými fázemi. Blíže jsou vysvětlena specifika jeho plánování (stanovování cílů, kritérií apod.). Tyto poznatky pomohou lépe volit evaluační metodu. Mezi nejzákladnější metody patří: pozorování, rozhovor, dotazník, analýza dokumentů, testy. V závěrečné kapitole je evaluace řešena v kontextu práce a řízení školy.