ÚVOD DO KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE - Helena Skarupská

SKARUPSKÁ, H. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2006. iSBN 80-244-1509-7.

Distanční text uvádí studenty do problematiky kultuerní a soicální antropologie a seznamuje je se základními kapitolami této vědy tak, aby poznatky mohli následně využít při své praxi. Text je rozdělen do 9 kapitol - základní pojmy; metody výzkumu v kulturní a sociální antropologii; antropologické teorie; příbuzenství, manželství, rodiny; společenské systémy; náboženství; mýtus; rituál; smybol, jazyk, znak.