UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 2 - Libuše Podlahová a kol.

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 2 - Libuše Podlahová a kol.

Podlahová a koL. (ed.) Učitel sekundární školy 2. Texty k distančnímu vzdělávání. Olomouc: VUP 2007. 136 s.ISBN 978-80-244-1829-2.

Studijní materiál je pokračováním předchozí studijní opory Učitel sekundární školy 1 a stejně jako on je určen studentům, kteří chtějí získat komplexní pohled na profesi učitele. Stejně jako v prvním díle jako vstupní vědomosti ke studiu postačí běžný přehled ze společensko-vědních disciplín. Text je zpracován v duchu interdiscplinárního integrovaného pohledu. Na jeho obsahu a metodickém zpracování se podílelo více autorů – specialistů na jednotlivá témata.