UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.

Podlahová a kol. (ed.) Učitel sekundární školy 1. Texty k distančnímu vzdělávání.  Olomouc: VUP 2007. 109 s. ISBN 978-80-244-1828-5.

Studijní materiál je adresován všem studentům, kteří chtějí zvládnou stejnojmenný předmět v rámci bakalářského studia pedagogické propedeutiky a také všem, kteří chtějí získat integrální a interdisciplinární pohled na profesi učitele v její mnohostrannosti a specifičnosti. Témata jsou koncipována z pohledu různých vědních disciplín. Je možno se dozvědět o profesních kompetencích učitele, typologii učitele, problémech učitelů, jejich pojetí výuky a roli učitele v současné společnosti i v situaci probíhající školní reformy.