TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Michaela Prášilová

TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Michaela Prášilová

PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. Praha : TRITON, 2006. 192 s. ISBN 80-7254-712-7.

PRÁŠILOVÁ, M. Educational programme developmen. Praha : TRITON, 2006. 192 s. ISBN 80-7254-712-7.

Abstrakt

V učebnici jsou s využitím zkušeností z firemního vzdělávání a v souvislosti s projektováním školního vzdělávacího programu detailně popsány jednotlivé fáze tvorby vzdělávacího programu.

Abstract

In the textbook the single phases of educational programme development are depicted in a detailed way as they are based also on experiences from company education and programme designing.