TUTOR A JEHO ROLE V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A V E-LEARNINGU - Iveta Bednaříková

TUTOR A JEHO ROLE V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A V E-LEARNINGU - Iveta Bednaříková

BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Tutor a jeho role v distančním vzdělávání a v e-learningu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 140 s. ISBN 978-80-244-3795-8.


Monografie se zabývá problematikou práce tutora a specifikací jeho rolí v kontextu distančního vzdělávání a e-learningu. Pozornost je zde věnována především didaktickým aspektům jak distančního vzdělávání, tak e-learningu. Publikace poukazuje na význam tutora při podporování a řízení samostatného učení dospělých studujících a prezentuje dominantní role tutora s důrazem na roli edukační. Značná pozornost je v monografii věnována rovněž poradenské, manažerské, administrativní a technické roli tutora. S vymezenými rolemi tutora korespondují prezentované kompetence, které podmiňují jeho činnost a přispívají ke kvalitě distančního vzdělávání a e-learningu. V publikaci je rovněž zvažován podíl tutora na úspěšnosti studujících, zdůrazněna důležitost „lidského rozměru“ práce tutora a naznačena kritéria pro výběr tutora.