TEORIE PRÁVA PRO SPOLEČENSKÉ VĚDY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ - Zdenka Nováková

NOVÁKOVÁ, Z. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1702-8.

Anotace: Studijní text sloužící k pochopení základních institutů právní teorie, rozdělený do šesti na sebe navzájem navazujících kapitol, kterými jsou: Právo, Prameny práva, Právní vztahy, Právní skutečnosti a právní úkony, Ústavní pořádek, Lidská práva a svobody.