SOUKROMÉ PRÁVO PRO SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ - Zdenka Nováková

NOVÁKOVÁ, Z. Soukromé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. Olomouc: VUP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1860-5.

Anotace:  Studijní text byl vytvořen s cílem pomoci studentům pedagogické fakulty při studiu soukromého práva v rámci výuky společenskovědních disciplín.