SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE - Iveta Bednaříková

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE - Iveta Bednaříková

BEDNAŘÍKOVÁ, I.  Sociální komunikace.  Dotisk 1. vydání z  r. 2006. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 79 s. ISBN 80-244-1357-4.

Studijní materiál zpracovaný metodikou distančního vzdělávání zaměřený na sociální komunikaci. Zahrnuje objasnění základních pojmů, vymezení nejdůležitějších problémů a vztahů jak ve verbální, tak i neverbální komunikaci, včetně paralingvistických projevů. Rozebírá z hlediska teoretického oblast mezilidských vztahů a jednání s lidmi, konkretizuje bariéry v komunikaci. Část textu je zaměřena na analýzu vybraných druhů slovních projevů.