ŠKOLSKÝ MANAGEMENT - Michaela Prášilová

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT - Michaela Prášilová

PRÁŠILOVÁ, M. Školský management. Olomouc : UP, 2010. 80 s. ISBN 978-80-244-2574-0.

Studijní materiál vznikl v rámci projektu „Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0111“ a je neprodejný. Jedná se o studijní oporu pro distanční vzdělávání, která je součástí uceleného souboru studijních materiálů připravených pro studijní bakalářský obor „Školský management“.

Studijní materiál přísluší k disciplíně „Školský management“ .Obsahově přímo navazuje na vstupní disciplíny „Základy managementu“ a „Základy řízení pedagogického procesu“. I když studijní materiál nese název celého studijního oboru, cíleně sleduje pouze vybraná témata školského managementu, o kterých se v dalších disciplínách tohoto oboru studenti dozvídají jen okrajově.

Hlavní osnovu textu tvoří představení školského managementu jako vědní disciplíny, systémový náhled na školu jako součást vzdělávacího systému, variantní pojetí škol především jako specifických organizací včetně podoby sekvenčních manažerských funkcí v nich realizovaných. Tomu odpovídají názvy hlavních kapitol:

  • Pojetí školského managementu.
  • Systémový náhled na školu.
  • Řízení a škola.
  • Rozhodování a plánování.
  • Organizování.
  • Vedení lidí.
  • Kontrola.