ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LETECH 1990–2007 - Michaela Prášilová

ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LETECH 1990–2007 - Michaela Prášilová

PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990–2007. Olomouc : UP, 2008. 123 s. a [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2036.

PRÁŠILOVÁ, M. Management of basic school from 1990 to 2007. Olomouc : UP, 2008. 123 s. a [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2036.

Abstrakt

Publikace popisuje vývoj řízení českých základních škol v kontextu proměn jejich společenského prostředí v letech 1990–2007.

Abstract

The book describes the development of Czech  basic school management within the context of social environment  from 1990 to 2007.