PRVNÍ KROKY UČITELE - Libuše Podlahová

PRVNÍ KROKY UČITELE - Libuše Podlahová

Podlahová, L. (ed.) První kroky učitele. Edice První pomoc pro učitele. 223 s. Praha: Triton 2004. ISBN 80-7254-474-8.

Předkládaný text probírá situace, které se ve vysokoškolské  přípravě učitelů nemohly vyskytnout v dostatečné míře – pracovní smlouva, právní odpovědnost, mezilidské vztahy na pracovišti, povinnosti třídního učitele, bezpečnostní předpisy, pravomoc školní inspekce, možnosti dalšího vzdělávání, spolupráce s výchovným poradcem, metodikem školní prevence, pedagogickým asistentem. Dalšími tématy jsou příprava na hodinu, vedení hodiny, technika sebereflexe.V závěru se hovoří o perspektivách učitelské profese a školy jako instituce. Kniha je založena na poznatcích a zkušenostech ze školní praxe a slouží jako praktický průvodce začínajícího učitele.