PhDr. Vladimíra KOCOURKOVÁ, Ph.D.

PhDr. Vladimíra KOCOURKOVÁ, Ph.D.

Kontaktní informace mateřská dovolená

Pracovní zařazení na ústavu:
 • odborná asistentka
 • archivace absolventských prácí
 • administrace vědeckovýzkumné činnosti
Telefon: (+420) 585 63 5174
E-mail: vladimira.kocourkova(a)upol.cz
Pracovna: přízemí, dveře č. 105
 

 

Curriculum vitae

 Vědecko-pedagogické hodnosti

 • Mgr. - 2003 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Obor: Pedagogika – sociální práce
 • PhDr. - 2004 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Obor: Pedagogika – sociální práce.
 • Ph.D. - 2006 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Obor: Pedagogika, Téma práce: Sociální pomoc pro rodinu a děti ve vybraných středoevropských zemích. (Se zaměřením na pregraduální přípravu učitelů.)

Vyučované předměty

 • Aplikovaná sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika pro MŠ
 • Sociální pedagogika
 • Sociální práce s mládeží
 • Orientace na trhu práce
 • Osobnostní a sociální rozvoj (pro obor PD-SP)
 • Poradenství v sociální práci
 • Prevence sociálně patologických jevů v MŠ
 • Metodika prevence sociálně patologických jevů
 • Prevence zneužívání návykových látek
 • Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky
 • Vybrané strategie sociální terapie