PhDr. Jitka PLISCHKE, Ph.D.

PhDr. Jitka PLISCHKE, Ph.D.

Kontaktní informace

Pracovní zařazení na ústavu:
 • odborná asistentka
 • rozvrh PS
 • úvazky PS
 • organizace a vykazování externistů    
Telefon: (+420) 585 63 5173
E-mail: jitka.plischke(a)upol.cz
Pracovna: přízemí, dveře č. 110
   

Curriculum vitae

Vědecko-pedagogické hodnosti

 • Mgr. - 2002 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, dvouoborové magisterské studium germanistika – historie
 • PhDr. - 2004  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obhájena rigorózní práce na téma Vliv dvojjazyčného prostředí na školu v českých zemích do roku 1945 (Vesnické školy na Olomoucku)
 • Ph.D. - 2005  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (doktorský studijní program pedagogika), obhájena disertační práce na téma Dvojjazyčný žák v české škole

Vyučované předměty

 • Školní didaktika
 • Obecná didaktika
 • Multikulturní výchova
 • Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem
 • Etnické menšiny a skupiny