PEDAGOGICKÁ PRAXE - Václav Klapal

PEDAGOGICKÁ PRAXE - Václav Klapal

KLAPAL, V. Pedagogická praxe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1419-8.

Skriptum je určeno pro posluchače doplňkového pedagogického studia učitelů praktického vyučování a odborného výcviku.

Najdeme v něm kapitolu, která se zabývá dějinami pedagogické praxe v souvislosti s pojmem kvalifikovaný učitel. Dále zde posluchači tohoto studia naleznou stručnou historii učňovského školství.

Teoretickou část skript ukončí zatím nejnovější zákonná norma o učiteli praktického vyučování a odborného výcviku.

Protože tito lidé jsou obvykle mistři ve svém oboru (i dnes, bez ohledu na platnou legislativu, jim nikdo neřekne jinak než „pane mistr“,  „paní mistrová“), ale nemají dostatečné pedagogické vzdělání, je tu to základní poučení o tom, jak čerpat poučení na hospitacích u kolegů  (Rysův diagram, Flanderův diagram apod..) a jak sestavit dobrou přípravu na vyučovací hodinu.

Od dobré přípravy  je už jen krůček k realizaci dobré vyučovací hodiny.