PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPEDIE - Jan Průcha (ed.)

PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPEDIE - Jan Průcha (ed.)

PRŮCHA, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, s.r.o., 2009. 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2.

První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek vzdělávacího systému a přináší poznatky o způsobech a produktech edukace, o populaci žáků, studentů a učitelů atd. Objasňuje aktuální problémy vzdělávacího systému a zabývá se pedagogickou vědou, výzkumem a jejich vztahy k praxi. Na zpracování encyklopedie se podílelo přes 100 českých pedagogických odborníků z vysokých škol, z MŠMT i z jiných pedagogických pracovišť. Je určena především studentům pedagogických, psychologických, sociologických a jiných oborů, pedagogům a odborné veřejnosti.

Pět pracovníků Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP se podílelo na zpracování hesel do Pedagogické encyklopedie.

Na objasňovanou problematiku každého z hesel je nahlíženo z historicky vývojového i nadnárodního hlediska.

Grecmanová, H. Psychosociální klima školy. S. 292-296.

Chráska, M. Testování výkonů ve vzdělávání. S. 594-598.

Prášilová, M. Management školy. S. 297-302.

Vašťatková, J. Autoevaluace škol. S. 581-586.

Vašťatková, J., Tichá, Z. Inspekce škol. S. 576-581.