Osobnostní učitelství – Pavla Andrysová

Osobnostní učitelství – Pavla Andrysová

ANDRYSOVÁ, Pavla. Osobnostní učitelství. Olomouc: UP, 2016. ISBN 978-80-244-5088-9.

Monografie Osobnostní učitelství představuje koncepci osobnostního učitelství, která je inspirovaná psychosomatickými disciplínami, vyučovanými na Katedře autorské tvorby a pedagogiky Divadelní fakulty AMU. Autorka zachycuje současný stav osobnostních disciplín, vyučovaných na jednotlivých pedagogických fakultách a v rámci výzkumného šetření zjišťuje, jak studenti hodnotí jejich přínos. Následně představuje koncept pedagogické kondice, doplněný o výzkum faktorů, které kondici utváří a navrhuje inovativní modul předmětového portfolia doplněný o disciplíny osobnostní přípravy.