NEBEZPEČÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE IV. - René Szotkowski, Kamil Kopecký, Veronika Krejčí

NEBEZPEČÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE IV. - René Szotkowski, Kamil Kopecký, Veronika Krejčí

SZOTKOWSKI, René, Kamil KOPECKÝ a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace IV. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, ISBN 978-80-244-3911-2.

Monografie Nebezpečí internetové komunikace IV vznikla v rámci výzkumu projektu E-Bezpečí, který je realizován Centrem prevence rizikové a virtuální komunikace na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Monografie sestává z původních výsledků již čtvrtého běhu výzkumu (výzkumná zpráva z předešlých šetření – www.e-bezpeci.cz) zaměřeného na oblast rizikového chování v prostředí internetu a mobilních telefonů, tj. informačních a komunikačních technologií. Text nezahrnuje podrobné závěry zkoumání, neboť ty byly publikovány v odborných periodicích.