MODELY ŘÍZENÍ KVALITY A ŠKOLA - Stanislav Michek, Jana Vašťatková

MODELY ŘÍZENÍ KVALITY A ŠKOLA - Stanislav Michek, Jana Vašťatková

VAŠŤATKOVÁ, J., MICHEK, S. Modely řízení kvality a škola. Olomouc: UP, 2010 ISBN 978-80-244-2608-2. 50 stran.

Modely řízení kvality a škola

Publikace nejprve vysvětluje pojmy kvalita, řízení kvality a jejich komplikovanost ve školství. Dále objasňuje principy řízení kvality v českém školství. Druhá kapitola přibližuje princip TQM, „model řízení kvality“, popisuje PDCA cyklus a stručným způsobem charakterizuje principy norem ISO a modelů EFQM a CAF. Třetí kapitola popisuje postupy aplikace modelů EFQM a CAF ve vybraných českých školách. Na konkrétních příkladech uvádí přínosy a nevýhody aplikace modelu EFQM či CAF.