PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Kontaktní informace

Pracovní zařazení na ústavu:
 • odborný asistent
 • zástupce ředitele ústavu
 • tajemník ústavu
 • webové stránky ÚPSS (www.upss.cz)
 • provoz učeben a technika
Telefon: (+420) 585 63 5178
E-mail: rene.szotkowski(a)upol.cz
Pracovna: přízemí, dveře č. 127
   

 

 

Curriculum vitae

 Vědecko-pedagogické hodnosti

 • Mgr. - 2004 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Obor: Přírodopis - Technická a informační výchova.

 • Ph.D. - 2007 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Obor: Pedagogika se zaměřením na technickou a informační výchovu, Téma práce: Formy a metody při počítačem podporované výuce na základní škole.

 • PhDr. - 2011 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ, Téma práce: Interaktivní tabule ve výuce na základní a střední škole.

Vyučované předměty

 • Výzkumné aktivity
 • Praktikum výzkumných aktivit                               
 • Pedagogika pro bakaláře
 • Pedagogika pro učitele 2
 • Pedagogická diagnostika
 • Základy statistiky a analýza výzkumných dat
 • Didaktická technika
 • Didaktické technologie
 • Technologie vzdělávání
 • Tvorba videoprogramu
 • Praktikum z didaktické techniky