PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ, Ph.D.

PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ, Ph.D.

 

Kontaktní informace - mateřská dovolená

 

Pracovní zařazení na ústavu:
 • odborná asistentka
 • garantka oboru - Pedagogické asistentství + Učitelství pedagogiky pro střední školy
 • studijní vědecký kroužek
Telefon:  (+420) 585 63 5170             
E-mail:  linda.svrcinova(a)upol.cz
Pracovna:  přízemí, dveře č. 111
 

 

 

Curriculum vitae

Vědecko-pedagogické hodnosti

 • Mgr. - 2007 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Obor: Učitelství hudební výchovy a pedagogika pro střední školy.

 • PhDr. - 2011 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ.

 • Ph.D. – 2013, Pedagogická fakulta UP v Olomouci – Obor: Pedagogika

Vyučované předměty

 • Dětská práva
 • Úmluva o právech dítěte
 • Náhradní rodinná péče
 • Násilí v rodině
 • Syndrom CAN
 • Šikana a agresivita
 • Sociálně patologické jevy
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Základy profesního a společenského chování
 • Řešení edukačních problémů
 • Seminář k závěrečné práci
 • Učitelská praxe
 • Bakalářská praxe
 • Průběžná odborná praxe
 • Souvislá odborná praxe
 • Praxe 1, praxe 5