METODY SBĚRU DAT V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

METODY SBĚRU DAT V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

CHRÁSKA, M. Metody sběru dat v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Votobia, 2007. ISBN 978-80-7220-305-5.

Pedagogické pozorování. Dotazník a interview. Didaktické testy. Měření obtížnosti učebního textu. Sémantický diferenciál a Q-metodologie  v pedagogickém výzkumu.