METODY SBĚRU A STATISTICKÉHO VYHODNOCOVÁNÍ DAT V EVALUAČNÍCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

METODY SBĚRU A STATISTICKÉHO VYHODNOCOVÁNÍ DAT V EVALUAČNÍCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

CHRÁSKA, M. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta, Votobia, 2003. ISBN 80-7220-164-6.

Studie se zabývá metodami užívanými v evaluačním pedagogickém výzkumu ke sběru dat a ke statistickému vyhodnocování dat.