METODY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU : ZÁKLADY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU - Miroslav Chráska

METODY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU : ZÁKLADY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU - Miroslav Chráska

CHRÁSKA, M.  Metody pedagogického výzkumu.  Základy kvantitativního výzkumu.  Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.

Vědecký výzkum. Statistické metody.Výhody a nevýhody kvantitativního přístupu. Měření v pedagogickém výzkumu. Metody zpracování výsledků. Sběr dat.