MEDIACE. ZPŮSOB ŘEŠENÍ MEZILIDSKÝCH KONFLIKTŮ - Lenka Holá

MEDIACE. ZPŮSOB ŘEŠENÍ MEZILIDSKÝCH KONFLIKTŮ - Lenka Holá

HOLÁ, L. Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2003. 192 s. ISBN 80-247-0467-6.

Původní česká monografie věnovaná mediaci. Seznamuje s jejími základními charakteristikami, teorií a principy. Téma zpracovává také z praktického hlediska. Zaměřuje se na vztahy mezi účastníky mediace, popisuje roli mediátora -  zprostředkovatele komunikace a řešení konfliktu, jeho kompetence. V samostatné části se věnuje procesu mediace, jejím fázím, informuje o různých mediačních přístupech, stylech a technikách. Praktickým vyústěním knihy je pak nástin oblastí, v nichž je mediace v zahraničí i u nás s úspěchem využívaná.